Nen 2484 & Nen 2718

Keuren van ladders, trappen en rolsteigers

Besluit Draagbaar Klimmateriaal van de Warenwet NEN-2484 en NEN-2718

Wij keuren en certificeren al uw ladders, trappen en rolsteigers volgens deze normen. Indien nodig repareren wij deze ook.

Volgens het arbobesluit III, afdeling 1, artikel 3.2, is de werkgever verplicht elektrische arbeidsmiddelen, machines, trappen, ladders en rolsteigers minimaal één keer per jaar te laten controleren. 

De ladders, trappen en steigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd en geregistreerd. De daarbij geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / 1004).
Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.