Nen Keuringen

Wat is een NEN keuring?

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Betreft de elektrische veiligheid wordt dan verwezen naar de NEN 3140.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen. En is nodig voor de ISO certificering.

De keuring

De periodieke keuring bestaat uit drie delen:

  1. De visuele inspectie.
    Hierbij wordt de machine visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, bijvoorbeeld scheuren in de behuizing, beschadiging van aansluitkabels, aanwezigheid van beschermkappen.
  2. De elektrische veiligheidstest. 
    Er wordt getest op isolatieweerstand, lekstromen en opgenomen vermogen.
  3. De beproeving van de machine. 
    De machine wordt nu in onbelaste toestand getest. Er wordt geluisterd of de machine een normaal motorgeluid produceert en er geen rammelende lagers te horen zijn. Verder wordt er gekeken of er geen overdreven vonk op de koolborstels zit en of er voldoende koeling in de machine plaatsvindt.

De bevindingen van bovengenoemde inspecties worden ingevuld op een meetrapport. Na goedkeuring wordt het hulpmiddel voorzien van een sticker waarop staat vermeld dat de machine is goedgekeurd volgens NEN 3140.

Hadi reparatie nen3140keuring